Forberedelsen


Inden vi påbegynder et inseminationsforløb skal du hos din egen læge testes for: Klamydia, Hepatitis og HIV.

Det er et krav for at blive insemineret at du er sikker på, at du ikke er smittet med disse sygdomme. De danske myndigheder kræver at du er smittefri og du skal derfor medbringe eller vedlægge en laboratorieudskrift der viser, at du er testet negativ for de ovenfor nævnte sygdomme. Vi kan sagtens afholde samtalen før disse resultater foreligger.

Hvis du har tidligere har haft underlivsbetændelse, klamydia eller gonorre, anbefaler vi, at du forud for inseminationen bliver undersøgt af en gynækolog for at få vurderet dine muligheder for graviditet.

Infektion og klamydia kan lukke for passage i dine æggeledere. Hvis du har endometriose, er det også en god ide at få undersøgt passagen i æggelederne. Unndersøgelse er gratis, når du henvises via egen læge.

 

 

Hvad kan du selv gøre for at behandlingen lykkes?

Rygning, alkohol og overvægt er nogle af de faktorer hvis indflydelse er undersøgt og dokumenteret bedst.

 Alkohol

Indtagelse af alkohol bør være så beskedent som muligt. Formentlig nedsætter selv et lille indtag af alkohol (1-5 genstande om ugen) frugtbarheden.
Mandens indtagelse af alkohol ser ud til at være af mindre betydning.

Tobak

Rygning nedsætter frugtbarheden hos kvinder. Hos mænd nedsætter rygning sædkvaliteten. Derfor er det en god idé for begge parter at holde op med at ryge.

Kaffe/koffein

Koffein findes i kaffe, te og cola. Muligvis kan et stort forbrug – det vil sige mere end 5 kopper/glas per dag – mindske chancerne for at blive gravid.

Medicin

Tager du medicin, bør du tale med din læge om det. I nogle tilfælde kan du måske ophøre med at tage medicinen, eller behandlingen kan ændres til et andet præparat, som ikke skader graviditeten.

Påvirkninger fra arbejdet

De fleste former for arbejde påvirker ikke graviditetschancen. Arbejde der giver risiko for udsættelse for kemiske stoffer (for eksempel organiske opløsningsmidler eller stoffer til skadedyrsbekæmpelse) eller for røntgenstråling kan muligvis påvirke frugtbarheden. Tal med arbejds­pladsen eller arbejdsmedicinsk klinik om det.

Vægt

Både overvægt og undervægt mindsker chancen for at blive gravid. Der er også større risiko for komplikationer under graviditeten og ved fødslen, hvis du er overvægtig.

Et forhøjet insulin niveau i blodet kan også påvirke dine fertilitetshormoner. Læs mere herom i bogen ”Spis dig gravid” eller spørg os på klinikken.

Normal vægt og overvægt/undervægt bedømmes ud fra ”Body Mass Index”. BMI mellem 20 og 25 er det optimale. Frugtbarheden kan være nedsat, hvis BMI er mindre end 19 eller over 29. Er du i tvivl så kontakt os så vi kan hjælpe dig med at beregne dit BMI.

Folinsyre

Tilskud af folsyre/folinsyre anbefales til alle kvinder, der forsøger at blive gravide og i de første 12 uger af graviditeten. Indtagelse af folinsyre nedsætter risikoen for at barnet får rygmarvsbrok med 75%. Sundheds­styrelsen tilråder tilskud af 400 mikro­gram folinsyre daglig.

Vitamin D

En del nyere undersøgelser tyder meget på, at Vitamin D er lavt hos personer, der bor i lande med meget lidt sol i mere end halvdelen af året. Undersøgelser der tyder på, at vitamin D tilskud også kan være en god ide ved fertilitetsproblemer, hvis dit vitamin D er lavt.

En undersøgelse er nu også i gang for at belyse vitamin D’s påvirkning af sædkvaliteten. Den tyder på, at de allerede producerede sædceller kan få nedsat bevægeligheden ved lavt vitamin D. Hos Jordemoder.dk anbefaler vi at en sund varieret kost suppleres med kosttilskuddet Bio-Gravid der er udviklet i samarbejde med Jordemoder.dk.

Har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. +45 4242 8899

Vi har telefontid 365 dage om året fra kl. 7.30 – 22.00