Nifty PRO / Nifty (NIPT)

Nifty eller Nifty PRO?

Jordemoder.dk tilbyder Nifty og Nifty PRO, som er to højtudviklede NIPT-tests.

Disse tests udnytter det faktum, at der i den gravides blod findes små mænger af babyens celler. Testen består således udelukkende af en 10 ml blodprøve fra den gravide i graviditetsuge 10+0 til 24+0.

Begge test sendes til vores samarbejdende laboratorium i Danmark.

 

Nifty

Nifty er en risikofri blodprøve for Downs syndrom og to andre kromosomafvigelser.

Ud fra denne blodprøve kan barnets DNA og kromosomerne 21 (Downs syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 13 (Pataus syndrom) undersøges.

 

Nifty PRO

Nifty Pro er baseret på de nyeste fremskridt indenfor ikke-invasiv prænatal test. Testen er afprøvet i videnskabelige undersøgelser, for at klargøre risikoen for visse kromosomfejl hos fosteret.

Det unikke ved Nifty PRO er, at den ikke alene vurderer risikoen for trisomi 21, 18, 13 og fejl på kønskromosomerne X og Y – den laver også en risikoberegning for trisomi 9, 16 og 22.

Desuden undersøger den for 84 forskellige microdeletions-  samt duplikationssyndromer.

 

Vigtig information

Ved en tvillingegraviditet kan der kun screenes for trisomi 21, 18 og 13.

Desuden er det ikke muligt at lave en kønsbestemmelse, og der vil ikke kunne fremgå en liste over eventuelle microdeletions- og duplikationssyndromer.

 

Hvornår og hvordan får jeg svar?

Svartid er ca. 8–12 hverdage.

Når vi modtager resultatet af NIPT Testen, ringer vi til jer med svaret.

Når vi har haft en snak om testresultatet, vil svaret på testen også blive sendt til jer via mail.

I ca. 1-5% af alle tests er det ikke muligt at isolere nok af fosterets DNA til at give et sikkert svar. Det kan give op til en uges forsinkelse i svartid, fordi laboratoriet i første omgang prøver at rense prøven yderligere op.

Det kan ske at der skal tages en ny blodprøve, som naturligvis laves uden beregning.

 

Hvis der er kromosomafvigelser

I få tilfælde konstateres der kromosomafvigelser. Skulle det ske at testen viser kromosomafvigelser, vil i blive tilbudt en uddybende og rådgivende samtale, hvor I sammen med en specialist drøfter testens resultat.