Nifty PRO / Nifty (NIPT)

Nifty eller Nifty PRO?

Jordemoder.dk tilbyder Nifty og Nifty PRO, som er to højtudviklede NIPT-tests.

Disse tests udnytter det faktum, at der i den gravides blod findes små mænger af babyens celler. Testen består således udelukkende af en 10 ml blodprøve fra den gravide i graviditetsuge 10+0 til 24+0.

Nifty er en risikofri blodprøve for Downs syndrom og to andre kromosomafvigelser.

Ud fra denne blodprøve kan barnets DNA og kromosomerne 21 (Downs syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 13 (Pataus syndrom) undersøges.

 

Nifty PRO er baseret på de nyeste fremskridt indenfor ikke-invasiv prænatal test. Testen er afprøvet i videnskabelige undersøgelser, for at klargøre risikoen for visse kromosomfejl hos fosteret.

Det unikke ved Nifty PRO er, at den ikke alene vurderer risikoen for trisomi 21, 18, 13 og fejl på kønskromosomerne X og Y – den laver også en risikoberegning for trisomi 916 og 22.

Desuden undersøger den for 84 forskellige microdeletions-  samt duplikationssyndromer.

Nifty PRO er mulig at bestille ved en tillægspris.

 

Nifty / Nifty PRO

Vigtig information (!)

Ved en tvillingegraviditet kan der kun screenes for trisomi 21, 18 og 13.

Desuden er det ikke muligt at lave en kønsbestemmelse, og der vil ikke kunne fremgå en liste over eventuelle microdeletions- og duplikationssyndromer.

 

 

Hvornår og hvordan får jeg svar?

Svartid er normalvis 812 hverdage.

Når vi modtager resultatet af NIPT Testen, ringer vi til jer med svaret.

Når vi har haft en snak om testresultatet, vil svaret på testen også blive sendt til jer via mail. Vær opmærksom på, at vi kun fremsender resultatet til den mail, som er angivet i forbindelse med bestillingen af DNA test sættet. Dette sikrer hurtigst mulige levering, samt højest mulige fortrolighed. Kontroller derfor altid at den korrekte mail er opgivet.

I ca. 1-5% af alle tests er det ikke muligt at isolere nok af fosterets DNA til at give et sikkert svar. Det kan give op til en uges forsinkelse i svartid, fordi laboratoriet i første omgang prøver at rense prøven yderligere op.

Det kan ske at der skal tages en ny blodprøve, som naturligvis laves uden beregning.

 

Hvis der ikke er kromosomafvigelser

Det er altid det bedste med et positivt resultat af blodprøven, og i mere end 97 % af tilfældene er svaret positivt.

Hvis der er kromosomafvigelser

I få tilfælde konstateres der kromosomafvigelser. Skulle det ske at testen viser mistanke til kromosomafvigelser, vil i blive tilbudt en uddybende og rådgivende samtale, hvor I sammen med en specialist drøfter testens resultat. På den måde bliver der taget godt hånd om jer.