Evita test complete

Ved du hvad en Evita test er? Nu kan du på et tidligt tidspunkt i din graviditet få undersøgt, om dit foster har en kromosomafvigelse.

Dette foregår med en blodprøve – og er dermed helt risikofrit for dit foster.

Blodprøven kan tages i graviditetsuge 10+0 til 14+6, og testen undersøger for afvigelser ved alle 23 par kromosomer.

En EVITA TEST COMPLETE analyserer fostrets DNA og viser, om der er kromosomafvigelser

Det er den eneste non-invasive præ-natale test på markedet, der undersøger et billede af alle fostrets kromosomer uden risici for fostret. De kromosomafvigelser, der undersøges for, kan f.eks. være Downs syndrom samt andre mindre kendte genetiske syndromer, der kan medføre svære livskomplikationer. Testens særlige metode kombineres med en individuel lægelig ekspertvurdering.

Hvordan foregår en Evita test?

Evita Testen udføres med en simpel blodprøve af den gravide. 

Blodprøven bliver analyseret med en særlig teknologi, og vurderet af en speciallæge i genetik. Inden blodprøven, udfører vi en ultralydsscanning, for at se om graviditeten forløber normalt. Testen kan tages imellem graviditetsuge 10+0 og 14+6. I forbindelse med EVITA Testen, er det muligt at se barnets køn. 

Inden for 12 hverdage efter, at blodprøven er taget, modtager man et svar. Vi ringer til jer med svaret på testen og sender efterfølgende på mail.

Vi anvender højtakkrediterede laboratorium i Danmark til vores Evita test.

Hvis der ikke er kromosomafvigelser

I mere end 97 % af tilfældene er svaret positivt og der er ingen tegn på kromosomfejl.

Hvis der er kromosomafvigelser

I få tilfælde konstateres der kromosomafvigelser. Skulle det ske at testen viser mistanke til kromosomafvigelser, vil i blive tilbudt en uddybende og rådgivende samtale, hvor I sammen med en specialist drøfter testens resultat. På den måde bliver der taget godt hånd om jer.

EVITA Testen giver markedets mest præcise svar på, om der er grund til at bekymre sig om det kommende barns udvikling.

 

Hvilke kromosomafvigelser undersøger en evita-test for?

Med en EVITA TEST COMPLETE fastslås det med særdeles stor sikkerhed, om fosteret er i risiko for eksempelvis:

  • Downs Syndrom
  • Edwards Syndrom
  • Pataus Syndrom
  • Turners Syndrom
  • Klinefelters Syndrom
  • XYY – Syndrom
  • Prader Willi Syndrom
  • Angelman Syndrom

 

NIPT Harmony Test