NIPT test – Harmony test – nipt diagnostic test

Her kan du læse om vores erfaringer med NIPT test som er forkortelsen af Non Invasiv Prænatal Test (nipt diagnostic test) og undersøger om barner har downs syndrom og har en svartid på 10 dage. Testen kan tages fra graviditetsuge 10+0

nipt test

Erfaringer viser at risikoberegningen er mere præcis end den traditionelle nakkefoldsscanning.

Harmony-testen giver stor nøjagtighed med en detektionsrate på over 99% og en lav falsk-positiv rate på under 0,1% for Trisomi 21-screening.

Det er vigtigt at den falsk positive rate er så lav som mulig, så man ikke udsætter fosteret for et unødvendigt indgreb fordi man fejlagtigt tror, at der er noget i vejen. Den falsk positive risiko ved nakkefoldsscanning kombineret med doubletest er til sammenligning 2-5%.

I ca. 1-5% af alle NIPT tests er det ikke muligt at isolere nok af fosterets DNA til at give et sikkert svar. Det kan give op til en uges forsinkelse i svartid, fordi laboratoriet i første omgang prøver at rense prøven yderligere op.
I få tilfælde skal der tages en ny blodprøve, som naturligvis laves uden beregning.

 

Hvem får typisk lavet NIPT test hos os:

 • Gravide med øget risiko ved nakkefoldsscanning
 • Gravide over 40 år
 • IVF gravide
 • Kvinder, som tidligere har været gravide med trisomi 13, 18 eller 21
 • Gravide som ønsker øget tryghed

NIPT test fortæller også barnets køn med en sikkerhed på 99.8%. Svartid er 10 hverdage.

 

Bor du i Norge, og vil du gerne have foretaget en NIPT test?

Vores erfaringer viser at mange gravide fra Norge, kommer og får lavet NIPT test på klinikken.
Ring til os på tlf. +45 4242 8899 så vi kan aftale nærmere.

 

Hvordan tages NIPT testen:

downs syndrom

Vi scanner dig altid inden blodprøven tages, så vi er helt sikre på, hvor langt du er i graviditeten, antallet af fostre samt at graviditeten forløber normalt.
NIPT testen tages som en helt almindelig blodprøve. Forinden skal du skrive under på en erklæring, at du ønsker at få foretaget testen, og at du har forstået mulighederne og begrænsningerne. Prøven sendes til analyse på Life Genomics’ laboratorium i Göteborg hvor der vil være svartid på 10 dage.

Dna’et i prøven analyseres ved brug af patentbeskyttet Harmony-teknologi.
Når svaret foreligger kontakter vi dig altid pr. telefon inden afsendelse af svaret på mail, så vi er sikre på, at i kender svaret og er tryg ved at skulle gennemlæse svaret.

Kønnet kan identificeres med 99.8% sikkerhed.
Læs mere om NIPT test her

 

Praktisk information:

 • NIPT testen (nipt diagnostic test) tages fra graviditetsuge 10+0
 • Vi scanner dig altid inden blodprøven tages, så vi er sikre på graviditetslængden og antallet af fostre
 • NIPT testen tages som en helt almindelig blodprøve
 • Der er afsat ca. 45 minutter
 • Pris Kr. 5.000,-
 • Svartid på 10 hverdage

 

FAQ om NIPT – Harmony test

Vores erfaringer har vist os, at en lang række spørgsmål tit opstår. Her er en samling af de mest almindelige.

Hvornår anbefales Harmony ikke?

Harmony-testen (nipt diagnostic test) kan ikke udføres i følgende tilfælde:

 • Ved 3 fostre eller derover
 • Ved en tvillingegraviditet, hvor den ene tvilling er død
 • Hvis moderen har fået et organ eller stamceller fra en donor
 • Hvis moderen har en kræftsygdom med metastaser
 • Hvis en af forældrene har et trisomisyndrom eller 22q11.2-mikrodeletion

Hvor nøjagtig er Harmony-fostertesten?

Det er dokumenteret og er også vores erfaringer, at Harmony-fostertesten med sin dna-baserede teknologi identificerer mere end 99 % af trisomi 21-tilfælde (Downs syndrom). Til sammenligning kan traditionelle blodprøver overse helt op til 15 % af tilfældene hos gravide kvinder.

Nøjagtigheden for trisomi 13 og 18 er den samme, men disse sygdomme er sjældnere, og derfor er forudsigelsesværdierne for positive tilfælde lavere.
Ved brug af Harmony-testen er der også langt mindre sandsynlighed for et falsk-positivt resultat end ved brug af traditionelle test, og dermed er der også mindre sandsynlighed for, at lægen vil anbefale en opfølgende invasiv test som f.eks. en fostervandsprøve.
Harmony-fostertesten er en screeningstest. Resultaterne bør bekræftes med en diagnostisk test.

Hvordan fungerer Harmony-fostertesten?

Når du er gravid, indeholder dit blod fragmenter af fosterets dna. Harmony-fostertesten er en ny type test, der analyserer dette dna i en prøve af dit blod for derved at bestemme risikoen for trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 og trisomi 13 (andre genetiske sygdomme).

Jeg venter tvillinger. Kan jeg få taget en nipt test?

Ja, Harmony testen kan anvendes ved tvillinger. Harmony testen måler fosterfraktionen fra begge tvillinger og rapporterer kun resultater , når den laveste af de to fosterfraktioner er nok til et pålideligt resultat.
Hvis du ønsker at kende kønnet på tvillinger, vil resultatet være enten to piger eller “mindst” en dreng.

Jeg venter trillinger. Kan jeg få taget en nipt test?

Ikke i øjeblikket. Testen kan kun anvendes ved graviditeter med ét barn eller tvillinger.

Hvorfor tilbydes analyse af flere typer trisomi og mikrodeletionssyndrom ikke i nipt test?

Fordelen ved Harmony NIPT-testen er, at man kan undgå unødvendige invasive test.

Selvom NIPT-teknologierne er vældig gode, kommer der altid et lille antal resultater, der fejlagtigt peger på en høj sandsynlighed for anomali som downs syndrom. Denne falske alarm vil ses desto oftere, jo flere anomalier der analyseres for, og hvis en given afvigelse tillige forekommer meget sjældent, hvilket gælder næsten alle mikrodeletioner (1/10.000 til 1/100.000 fødsler), ender analysen med at gøre større skade end gavn ved at øge antallet af unødvendige fostervandsprøver/moderkageprøver.

Eksempelvis gennemføres der ca. 300-400 fostervandsprøver for hver gang, der identificeres et rigtigt tilfælde af mikrodeletion (forekommer ved 1 ud af 50.000 fødsler).
Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor tilbyder vi ikke at analysere et bredt panel af meget sjældne anomalier med Harmony NIPT-testen.

Kan nipt-testen screene for andre afvigelser?

Harmony-testen kan med stor sikkerhed screene for downs syndrom. Testen er ikke beregnet til at spore mosaicisme, partiel kromosomal aneuploidi, translokationer eller maternel aneuploidi. Harmony-testen sporer ikke neuralrørsdefekter.

Kan Harmony-fostertesten også vurdere fosterets køn og
X- og Y-kønskromosomerne?

Ja, Harmony-fostertesten gør det muligt at vurdere fosterets køn og antallet af X- og Y-kønskromosomer, hvis du beder klinikken om at bestille denne ekstra analyse. Der arbejdes med samme svartid.

Hvornår kan jeg få taget en Harmony-fostertest?

Du kan få taget en Harmony-fostertest ved hjælp af en enkelt blodprøve allerede i graviditetsuge 10 eller når som helst senere i graviditeten. Du bør få foretaget en ultralydsscanning først for at se, om der er et eller to fostre.

Hvor lang tid tager det at få taget en Harmony-fostertest?

Harmony-testen kræver blot, at du får taget en blodprøve. Kontakt os og aftal en tid. Du vil typisk få resultatet inden for 10 hverdage.

eg er blevet gravid ved reagensglasmetoden. Kan jeg få taget en Harmony-fostertest?

Ja, i de fleste tilfælde kan Harmony-fostertesten anvendes ved graviditeter, der er opnået ved IVF.
Harmony-testen kan anvendes ved graviditeter, der er opnået ved donor æg, uanset om der er tale om ét barn eller tvillinger.

Alle sonografer hos Jordemoder.dk er uddannede via det danske sundhedssystem og har mange erfaringer fra svangre ambulatorier.
Skulle du efter dit besøg på klinikken have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores erfarne jordemødre.

 

Se også:

Prænatal faderskabstest, Efter fødslen, Insemination, Jordemoder.dk Fredericia eller gå tilbage til forsiden.