Ammehjælp

De fleste familier bliver udskrevet fra hospitalet, inden mælken er løbet til, og vores erfaring er, at det netop er her, at der er mest brug for Ammehjælp.

Mange mødre har brug for hjælp og støtte til amningen. Opstarten kan være svær, og der melder sig derfor helt naturligt mange spørgsmål. Familierne bliver sendt så hurtigt hjem efter fødslen, at alle de råd og vejledninger, som er et naturligt behov i processen af amningens opstart og etablering, ikke bliver prioriteret, som der måske egentlig er behov for.

Som nybagt mor er der ofte brug for gode råd og ideer, og det kan være svært at vide om man overhovedet gør det rigtigt, hvis man oplever at få forskellige informationer.

Nogle kvinder har dårlige erfaringer fra tidligere ammeforløb. Andre gange er behovet mere konkret, fordi der er opstået tvivl om mængden af mælk, om sutteteknikken er den rigtige, om barnet har taget nok på i vægt, udmalkning, brystbetændelse, svamp på brystvorte og flere andre helt normale problemstillinger, der kræver hjælp og vejledning.

Vi har som jordemødre stor erfaring med amning og nyfødte og tilbyder derfor professionel hjælp og assistance, så I kan få den støtte og vejledning i forskellige ammestillinger, ammeteknikker og sutteteknikker, der er så utrolig vigtig for en vellykket ammeetablering og et godt ammeforløb.

Hvis den første tid er præget af ro og tryghed, får I også et barn der trives og er tilfreds og derfor græder betydeligt mindre.

Vi oplever, at selv et enkelt hjemmebesøg eller en konsultation kan gøre en kæmpe forskel.

Tilskud til ammehjælp

  • Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til jordemoderhjælp hos privatpraktiserende autoriseret jordemoder, hvilket selvfølgelig gælder for jordemoder.dk – se tilskudssatser her.

Vi tilbyder både ammebesøg i hjemmet når du har brug for det, eller konsultation på klinikken. Vi har ofte mulighed for at komme ud akut.

Praktisk information

  • Ammevejledning i klinikken – pris pr. time kr. 650,-
  • Ammevejledning i hjemmet – pris pr. time kr. 950 + kørsel

Bestil